Historie vzniku jednotky

Okolnosti založení jednotky La Garde Impériale d'Austerlitz

V 60. a 70. letech dvacátého století začali příznivci vojenské napoleonské historie v tehdejším Československu reagovat na množící se zprávy o akcích jednotek v historických uniformách v zahraničí. Vedl je k tomu jak zájem o historii, tak i návštěvy našich šťastnějších sousedů, kteří se nám na vybraných místech předváděli ve svých nádherných uniformách z dob napoleonských válek.

Jako příklad lze uvést skupiny z Belgie a Francie, které přes tvrdý odpor tehdejší komunistické nomenklatury, zvláště v 50. a 60. letech, každoročně přijížděly v uniformách pod Mohylu míru položit kytice a věnce k uctění památky padlých vojáků všech tří armád a všech obětí Bitvy tří císařů z roku 1805.

V 80. letech se začala formovat v Ostravě a okolí jednotka nadšenců, kteří si šili a vyráběli výstroj a výzbroj pěších gardových granátníků císaře Napoleona I. Postupem času jiskřička nadšení přeskočila i do Brna, kde vznikla další část pěších gardistů - granátníků. Z důvodů velké vzdálenosti mezi oběma městy a částečně i pro názorové neshody se časem brněnská část pěších gardových granátníků odloučila od své mateřské společnosti a začala žít vlastním životem.

La Garde Impériale d'Austerlitz - Císařská Slavkovská garda.

Jak už to bývá i mezi skalními nadšenci, začaly také v této společnosti propukat spory, které v polovině 90. let vedly k rozštěpení i této jednotky na dvě části. Tak v srpnu 1995 nová jednotka císařských gardových granátníků přijala název La Garde Impériale d'Austerlitz - Císařská Slavkovská garda.

Do svého loga si dali členové jednotky včelku, znak císaře Napoleona I. Byl to symbol píle, houževnatosti a pracovitosti, bez kterých se ani dnes žádný příznivec vojenské historie neobejde. Teprve po roce 1989 se daří získávat kvalitní historické materiály, podle nichž se upravují, nebo vyrábějí nové uniformy, zbraně a další doplňky. Zpřesňuje se povelová technika, její provádění a celá organizace gardové jednotky. Díky tomu se povedlo to, o čem celou dobu všichni snili - začali být zváni na srazy napoleonských jednotek i v zahraničí jako rovnocenní partneři.