Pěší garanátnící Císařské Staré Gardy u JenyRégiment de Grenadiers à pied de La Garde Impériale d´Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda, Nadpis

Historie ochrany moci

Císařská garda 1804

Garde de la Convention nationale

Dne 20.června 1789 se v sále Míčovny v Paříži sešli zástupci lidu, aby ustanovili novou francouzskou konstituci. Jejich bezpečnost tehdy zajišťovala Radniční stráž (Garde de la Prévôté de l´Hôtel), která plnila i úkoly policie. Na tomto zasedání poslanci rozhodli, že nadále bude zajišťovat jejich bezpečnost a přejmenovali ji na Gardu národního shromáždění (Garde de l´Assemblée nationale). Zákonodárný sbor svým usnesením z 15.5.1791 změnil Národní četnictvo (gendarmes nationaux) na Granátníky - četníci blízcí zástupcům lidu (Grenadiers - gendarmes prés la Représentation national). Jednalo se o pouhou změnu jména, uniformy a výzbroj zůstaly stejné. Další vývoj ozbrojené ochrany ovlivnilo zasedání Konventu dne 4. thermidoru roku III / 22.7.1795 /, kdy jménem Comité militaire prohlásil poslanec Delmas: "Myslím si, že by bylo užitečné vytvořit jednotku, která by vždy dbala na bezpečnost v místě jednání zástupců lidu (représentation nationale)…. Dokázala by tak chrabrost a oddanost republice". Následně dekretem Konventu z 23. Germinalu vznikla Garda Konventu (Garde de la Convention nationale). Její příslušníci se rekrutovali z elity Grenadiers - gendarmes prés la Représentation national a dbali především o bezpečnost zákonodárného sboru.

Garde du Directorie

Dne 10. brumaire an IV (. listopadu 1795) v souladu s článkem 133 konstituce z roku III rada starších (le Conseil des Anciens) rozhodla, že bude vybráno pět poslanců, kteří zformují moc výkonného direktoria (Directoire executif ). Ihned poté, co bylo zvoleno pět mužů ze zákonodárného shromáždění (le Corps législatif), byla vytvořena nová jednotka infanterie a kavalerie, která dostala název Garda direktoria (Garde du Directorie). Článek 166 konstituce z roku III, který tuto jednotku zřizuje, byl ještě doplněn: "Direktorium bude doprovázeno svojí gardou na všech slavnostech... Každý člen Direktoria se vždy nechá doprovázet minimálně dvěma gardisty".

Garde du Corps Législatif

Prapor Garde du Corps LégislatifDne 6. brumaire roku IV (28.října 1795) byla Garde de Convention přejmenována na Stráž zákonodárného shromáždění (Garde du Corps Législatif).

Jedinou změnou byly knoflíky na uniformách, které nesly nápis Garde de Corps législatif.

 

Garde de Consuls

Prapor Garde de Consuls20. brumaire an VIII (11.listopadu 1799), dva dny po převratu generál Bonaparte udělal důkladnou přehlídku Garde du Corps législatif a Garde du Directoire, které se shromáždily na náměstí Carrousel.

Výsledkem přehlídky bylo jeho rozhodnutí, že od nynějška se spojí v jednu gardu s názvem Konsulární garda (Garde de Consuls).

Garde impériale

Prapor Garde impérialeVýnosem dekretu z 29. června 1804 se konzulární garda začala jmenovat Císařská garda (Garde impériale). Dne 5.12.1804 v Boulogne-sur-Mer předal císař Napoleon Bonaparte všem plukům (včetně Císařské gardy) jejich orly. Pří této příležitosti přečetl císař Napoleol Bonaparte přísahu, při které vojáci poprvé křičeli ono slavné a po léta je provázející: " Vive l´Empereur !".

 

Prvním velícím důstojníkem gardy se stal maršál Jean-Baptiste Bessiéres (1768 – 1813). Posledním velitelem gardy byl maršál Mortier, za nemoci v bitvě u Watterloo (Watterloo 1815) byl zastupován div. generálem hrabětem Drouotem. Staré gardě tehdy velel div. gen. Louis Friant.

 

Napsal MUDr. Miroslav Novotný SergeantMajor

GIA - La Garde Impériale d´ Austerlitz - Císařská Slavkovská Garda